Regulamin wynajmu i pobytu w apartamencie w Nowym Sączu

REGULAMIN APARTAMENTU ALEJE WOLNOŚCI W NOWYM SĄCZU

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji oraz zasady pobytu Apartamentu Aleje Wolności w Nowym Sączu .
 2. Operatorem obiektu Dorota Parużnik, ul. Batalionów Chłopskich 13B, 33-300 Nowy Sącz. prowadząca działalność nierejestrową tel +48 501869732
 3. Dokonanie rezerwacji oznacza z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 4. Ceny są wyrażone w złotówkach PLN, są cenami brutto (zawierają podatek 8 % VAT). Ceny przedstawione w innych walutach mają charakter orientacyjny i są przeliczone po przybliżonym kursie.


Warunki rezerwacji

 1. Rezerwacji apartamentu można dokonywać poprzez Internet z wykorzystaniem komputera, tabletu lub telefonu i poprzez przeglądarkę internetową (Edge, Chrome, Safari, Firefox, Opera) w następujący sposób:
  - poprzez system rezerwacji Hotres.pl dostępny na stronie internetowe https://apartamentynowysacz.pl/rezerwacja dostarczony przez operatora Roman Korczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński znajdującym się przy ul. Młyńska 12A w Jeleniej Górze, NIP : 611-227-24-45, REGON: 021066480.
  - poprzez zewnętrzny portal rezerwacyjny partnera https://booking.com.
 2. W trakcie dokonywania rezerwacji należy podać następujące dane: datę przyjazdu i wyjazdu, dane osobowe i kontaktowe, ilość osób, które będą przebywać w apartamencie.
 3. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłacenie 100% kwoty za pobyt.
 4. Płatność jest dokonywana szybkim przelewem lub poprzez kartę płatniczą za pośrednictwem operatora Tpay.com (Krajowy Integrator Płatności S.A., Plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437).
 5. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat.
 6. Po dokonaniu rezerwacji na podany w formularzu adres poczty elektronicznej zostanie wysłane potwierdzenie, w którym znajdują się niezbędne informacje o dokonanej rezerwacji.


Zmiany rezerwacji, rezygnacje z pobytu, reklamacje

 1. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian rezerwacji dokonanej przez Gościa, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodów zaistniałych po stronie Gościa w terminie powyżej 14 przed datą przyjazdu, przysługuje zwrot zapłaconej ceny.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy z powodów zaistniałych po stronie Gościa w terminie krótszym niż 14 przed datą przyjazdu, nie przysługuje zwrot zapłaconej ceny.
 4. W sytuacji skrócenia pobytu Gościowi nie przysługuje zwrot kwoty za niewykorzystane dni.
 5. Gościowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)
 6. W wyjątkowych sytuacjach (siły wyższej, przez co rozumie się kataklizmy, zajęcie przez jakikolwiek organ władzy państwowej, strajki, wojny, zamieszki jak i pobawienie przez dostawcę prądu, gazu energii grzewczej lub wody) Operator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.
 7. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej poprzez adres poczty elektronicznej rezerwacja@apartamentynowysacz.pl. 


RODO, polityka ochrony danych osobowych, Cookies.

Informacje dotyczące RODO, polityki ochrony danych osobowych, oraz Polityki Cookies są zawarte na stronie https://apartamentynowysacz.pl/rodo 


Warunki pobytu w apartamencie

 1. Doba hotelowa zaczyna się o godz.15 w dniu przyjazdu i kończy o godz.11:00 w dniu wyjazdu.
 2. Apartament Aleje Wolności z założenia nie jest Hotelem , jesteśmy apartamentowcem i tym samym mamy swoje prawa jak i regulacje różniące się od Hotelowych.
 3. Rozliczenie pobytu zgodnie z rezerwacją odbywa się poprzez stronę
 4. W całym obiekcie w godzinach od 22:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna – Goście proszeni są w tym czasie o zachowywanie się w sposób niezakłócający pobytu innym.
 5. Osoby wynajmujące apartament nie mogą podnajmować go osobom trzecim – nawet jeśli nie upłynął okres rezerwacji, za którzy uiściły należną opłatę.
 6. Na terenie obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów i produktów tytoniowych, poza wyznaczonymi do tego miejscami. W przypadku niezastosowania się Gość zostanie obciążony kwotą 300 zł
 7. W Apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz organizowania imprez
 8. Na czas wynajmu apartamentu Gościom zostaje wysłany sms z kodami dostępu do obiektu.
 9. Korzystanie w czasie pobytu z parkingu jest bez płatne
 10. Obsługa obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdów należących do Gości.
 11. Goście Apartamentu Aleje Wolności wynajmują apartament i tylko za to jesteśmy w stanie odpowiadać i gwarantować pobyt w ramach wynajmu apartamentu. Wszelkie wydarzenia które nie dzieją się wewnątrz obiektu nie są przez nas gwarantowane i nie mamy na nie wpływu. Wszelkie nagłe zmiany pogody, wypadki i inne zdarzenia losowe – nie dotyczą one wynajmu i w żaden sposób nie można wynajmu z nimi wiązać i rościć z tego tytułu praw do zwrotów kosztów itp.
 12. O wszelkich zauważonych usterkach lub brakach w wyposażeniu, Gość zobowiązany jest powiadomić właściciela w dniu przyjazdu.
 13. Goście po pobycie zobowiązują się do pozostawienia apartamentu w należytym porządku
 14. Za przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie Apartament Aleje Wolności nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Gość korzystający z apartamentu ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń będących na wyposażeniu, powstałych z jego winy lub z winy osób go odwiedzających.
 16. Przed opuszczeniem apartamentu prosimy o sprawdzenie i zamknięcie drzwi i okien, wyłączenie świateł
 17. Przed opuszczeniem apartamentu pracownik obsługi ma prawo do sprawdzenia stanu technicznego apartamentu - wszelkie usterki zauważone w tym czasie, a niezgłoszone właścicielowi w dniu wyjazdu obciążą rachunek Gościa zdającego apartament, dodatkowo zniszczona pościel i ręczniki zauważone nawet po opuszczeniu apartamentu przez Gości obciążają bezpośrednio Gości hotelowych i będzie to zgłaszane na Policję jako zniszczenie mienia.
 18. Jeżeli w trakcie trwania pobytu Gość dokona skrócenia bądź anulacji rezerwacji ,nie mam możliwości ubiegania się o zwrot kosztów za nie wykorzystany okres.
 19. Gość uprawniony jest do zmiany lub anulacji  rezerwacji najpóźniej do 5 dni przed przyjazdem ( zwrot kosztów do 5 dni roboczych )
 20. Opłata za pobyt jest pobierana w całości
 21. Rezerwacji telefonicznej można dokonać dzwoniąc pod numer 501869732 - po sprawdzeniu dostępności gość zostanie poinformowany o możliwej rezerwacji
 22. W naszym obiekcie nie oferujemy usług gastronomicznych - apartament posiada w pełni wyposażony aneks kuchenny.
 23. Odpowiedzialność obsługi obiektu hotelowego za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości do obiektu, regulują przepisy art. 846- 849 Kodeksu cywilnego.
 24. Goście korzystający z apartamentu Aleje Wolności zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu. Obsługa ma prawo odmówić przyjęcia Gości którzy, podczas ostatniego pobytu rażąco naruszyli powyższy regulamin. Właściciel ma prawo jak i obowiązek wezwania ochrony lub Policji w przypadku gdy Goście zachowują się w sposób łamiący regulamin jak utrudniający innym spokojny wypoczynek (szczególnie dotyczy to ciszy nocnej). W przypadku naruszenie jakiegokolwiek punktu regulaminu Goście zobowiązują się na żądanie obsługi opuścić obiekt w trybie natychmiastowym. Nie ma możliwości dochodzenia zwrotu pieniędzy w takim przypadku za niewykorzystany pobyt.
 25. Dla osób korzystających z rezerwacji przez Internet - złożenie rezerwacji pobytu jest równoznaczne z przestrzeganiem powyższego regulaminu, co potwierdzone zostaje w dniu przyjazdu.
 26. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez osobę zamawiającą usługę podczas korzystania z serwisu apartamentynowysacz.pl jest Dorota Parużnik, ul. Batalionów Chłopskich 13B, 33-300 Nowy Sącz.
 27. W sprawie jakichkolwiek uwag, sugestii jesteśmy do Państwa dyspozycji 24h/dobę pod numerem tel 501869732